توییتر برای کمک به بهبود تعامل، کشف هشتگ را به جوامع اضافه می کند


توییتر یک عنصر کشف جدید را به انجمن‌های گروه‌مانند خود اضافه کرده است، با نمایش جدیدی از هشتگ‌های برتر مورد استفاده در هر انجمن، که سپس شما را به توییت‌های مرتبط در مورد آن موضوعات مرتبط می‌کند.

بیشتر بخوانید: توییتر کشف هشتگ را به جوامع اضافه می کند تا به بهبود تعامل کمک کندمنبع