جان مولر با گوگل دود

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

این خنده دار است و او آن را در آن پست کرده است توییتر چند لحظه پیش.

ضرب المثلی در مورد دود خارج شدن از آن ها وجود دارد… خب این جان مولر از گوگل است که عکس خنده داری از خود در حالی که دود از پشت سرش بیرون می زند منتشر می کند.

جان مولر با گوگل دود