جان مولر گوگل دوباره در کریسمس پشتیبانی وبمستر ارائه می کند

کریسمس مبارک، تیلور!

– جان مولر بیشتر اینجا نیست 🐀 (@JohnMu) 25 دسامبر 2022

در اینجا برخی از پاسخ های او از شب کریسمس و روز کریسمس از جان است: