جدول حقوق و دستمزد 2023 برای حرفه های فناوری اطلاعات، داده، فناوری و IA

برای مشاوره حقوق مشاغل دیجیتال، بازاریابی و ارتباطات اینجاست.منبع

هرچه تعداد ستاره های مرتبط با یک شغل IT بیشتر باشد، استخدام این نوع پروفایل در وضعیت فعلی بازار کار دشوارتر است (و بنابراین، به طور بالقوه آزادی عمل بیشتری برای مذاکره با حقوق خود دارید).

حقوق پست های مدیریت فناوری اطلاعات با توجه به تجربه (10-15 سال و +)

حقوق در حرفه های مدیریت فناوری اطلاعات 2023
 • افسر ارشد اطلاعات: 90 – 250+ – ★ ★ ★
 • مدیر/کارگردان فناوری اطلاعات: 70 – 100+ – ★ ★ ★
 • مدیر مطالعات: 80 – 150+ – ★ ★ ★
 • مدیر زیرساخت و تولید: 80 – 150+ – ★ ★ ★
 • مدیر تحول دیجیتال/دیجیتال: 70 – 150+ – ★ ★ ★
 • مدیر اطلاعات / افسر ارشد داده : 80 – 150+ – ★ ★ ★
 • مدیر برنامه: 80 – 110+ – ★ ★ ★
 • مدیر امنیت سیستم های اطلاعاتی: 100 – 200+ – ★ ★ ★

دستمزد مشاغل زیرساخت و تولید با توجه به تجربه (0-2 سال / 2-5 سال / 5-10 سال / 10 سال و +)

حقوق مشاغل تولید زیرساخت فناوری اطلاعات 2023
 • تکنسین پشتیبانی (میز کمک / زیرساخت / مجاورت): 18 – 26 / 24 – 35 / 35 – 40 / 40 – 45 – ★ ★ ★
 • تکنسین عملیاتی: 24 – 28 / 28 – 32 / 32 – 38 / 38 – 45 – ★ ★ ★
 • مهندس ایستگاه کاری: 40 – 45 / 45 – 50 / 50 – 60 / 60 – 70 – ★ ★ ★
 • مدیر سیستم/شبکه: 32 – 35 / 35 – 42 / 42 – 50 / 50 – 55 – ★ ★ ★
 • DBA : 37 – 45 / 45 – 55 / 55 – 60 / 60 – 70 – ★ ★ ★
 • مهندس/مدیر سیستم: 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70+ – ★ ★ ★
 • مهندس DevOps: 42 – 50 / 50 – 60 / 60 – 70 / 70 – 85 – ★ ★ ★
 • مهندس ابر: 40 – 50 / 50 – 65 / 65 – 75 / 75+ – ★ ★ ★
 • مهندس/مدیر شبکه: 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 75 / 75 – 90 – ★ ★ ★
 • مدیر تحویل خدمات: 45 – 50 / 50 – 60 / 60 – 70 / 70+ – ★ ★ ★
 • پشتیبانی / میز راهنمایی مسئول: 38 – 45 / 45 – 55 / 55 – 70 / 60 – 80 – ★ ★ ★
 • معمار فنی: 65 – 75 / 75 – 85 / 85 – 95 / 95 – 120 – ★ ★ ★

حقوق TRANSVERSE IT FUNCTIONS با توجه به تجربه (0-2 سال / 2-5 سال / 5-10 سال / 10 سال و +)

حقوق بین عملکردی حرفه IT 2023
 • PMO – PMO مسئول (افسر مدیریت پروژه): 43 – 48 / 50 – 70 / 60 – 80 / 70 – 80+ – ★ ★ ★
 • حسابرس IT / حسابرسی مسئول IT : 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 80 / 80 – 90+ – ★ ★ ★
 • معمار سازمانی/برنامه ریز شهری: 65 – 75 / 75 – 85 / 85 – 100 / 100+ – ★ ★ ★

حقوق مشاغل مطالعات و توسعه بر اساس تجربه (0-2 سال / 2-5 سال / 5-10 سال / 10 سال و +)

حقوق مطالعات و توسعه مشاغل فناوری اطلاعات 2023
 • تکنسین پشتیبانی برنامه: 28 – 35 / 33 – 40 / 40 – 45 / 45 – 50 – ★ ★ ★
 • مهندس طراحی و توسعه (C#/.Net، Java، Php، JS، و غیره): 38 – 45 / 45 – 60 / 55 – 65 / 60 – 70 – ★ ★ ★
 • تحلیلگر کسب و کار: 38 – 43 / 43 – 50 / 50 – 60 / 55 – 65 – ★ ★ ★
 • مهندس تست/دستور پخت: 38 – 43 / 40 – 55 / 50 – 60 / 50 – 60 – ★ ★ ★
 • مال ما: 35 – 45 / 45 – 55 / 50 – 65 / 65 – 75 – ★ ★ ★
 • صاحب محصول : 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 65 – 75 – ★ ★ ★
 • اسکرام مستر: 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 65 – 75 – ★ ★ ★
 • مدیر پروژه عملکردی (ERP، CRM، BI، …): 38 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70 – 80 – ★ ★ ★
 • مدیر پروژه فنی: 45 – 50 / 50 – 65 / 60 – 70 / 70 – 90 – ★ ★ ★
 • مدیر دامنه / IS کسب و کار: 60 – 70 / 70 – 80 / 80 – 90 / 90 – 100 – ★ ★ ★
 • معمار نرم افزار: 65 – 75 / 75 – 85 / 85 – 95 / 95+ – ★ ★ ★

حقوق برای مشاغل DATA / IA با توجه به تجربه (0-2 سال / 2-5 سال / 5-10 سال / 10 سال و +)

حقوق کسب و کار داده های هوش مصنوعی 2023
 • توسعه دهنده BI: 35 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70 – 80 – ★ ★ ★
 • مهندس داده/دانشمند داده: 38 – 50 / 50 – 60 / 60 – 70 / 70 – 85 – ★ ★ ★
 • مهندس DataOps : 38 – 50 / 50 – 65 / 65 – 75 / 75 – 85+ – ★ ★ ★
 • Analyst BI/Data Analyst/Data Stewart : 38 – 48 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70 – 80 – ★ ★ ★
 • مدیر پروژه BI/Big Data: 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70 – 80 – ★ ★ ★
 • داده های معمار: 80 – 90 / 90 – 110 / 110 – 130 / 130 – 150+ – ★ ★ ★
 • DBA : 40 – 45 / 45 – 55 / 50 – 60 / 60 – 70 – ★ ★ ★
 • مهندس هوش مصنوعی/توسعه‌دهنده هوش مصنوعی: 40 – 45 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70 – 80+ – ★ ★ ★
 • افسر حفاظت از داده ها: 38 – 45 / 40 – 60 / 55 – 75 / 75 – 85+ – ★ ★ ★
 • مهندس یادگیری ماشین : 40 – 50 / 50 – 60 / 60 – 75 / 75 – 90+ – ★ ★ ★
 • مشاور تجسم داده ها : 38 – 48 / 50 – 60 / 60 – 70 / 70 – 90+ – ★ ★ ★

حقوق مشاغل امنیتی/سایبری بر اساس تجربه (0-2 سال / 2-5 سال / 5-10 سال / 10 سال به بالا)

حقوق در حرفه های امنیت سایبری 2023
حقوق مشاغل امنیت سایبری 2023
 • پنت: 35 – 40 / 40 – 55 / 55 – 70 / 70+ – ★ ★ ★
 • حسابرس امنیت فناوری اطلاعات: 38 – 45 / 45 – 60 / 60 – 75 / 75 – 85 – ★ ★ ★
 • تحلیلگر امنیت/SOC: 40 – 55 / 55 – 65 / 65 – 70 / 70+ – ★ ★ ★
 • مهندس امنیت و امنیت سایبری: 40 – 50 / 45 – 60 / 60 – 70 / 70 – 90 – ★ ★ ★
 • مدیر پروژه امنیتی: 45 – 55 / 55 – 65 / 65 – 75 / 75+ – ★ ★ ★
 • معمار امنیت و امنیت سایبری: 60 – 65 / 65 – 75 / 75 – 85 / 85+ – ★ ★ ★
 • رئیس امنیت و سیستم های اطلاعاتی: 65 – 80 / 80 – 90 / 90 – 100 / 100+ – ★ ★ ★
 • رئیس اداره امنیت: 70 – 85 / 85 – 95 / 95 – 105 / 105 – 150 – ★ ★ ★

اگر در مناطق کار می کنید، چگونه می توانید این جدول حقوق متوسط ​​IT را بخوانید؟

میانگین حقوق سالانه شرکت ها برای مشاغل فناوری اطلاعات در سال 2022/2023 چقدر است؟ یک مطالعه اخیر توسط شرکت مایکل پیج نشان می دهد که میانگین دستمزدی که شرکت های فرانسوی در منطقه پاریس و سایر مناطق فرانسه اعمال می کنند.

شما باید بسته به منطقه خود تخفیف جزئی برای مقادیر نشان داده شده در زیر اعمال کنید. در اینجا ترتیب بزرگی اعلام شده توسط مایکل پیج آمده است:

 • AUVERGNE RHÔNE-ALPES بین -5٪ و -15٪
 • بریتانی بین -8٪ و -12٪
 • CENTRE-VAL DE LOIRE بین -12٪ و -20٪
 • GRAND EAST بین -10٪ و -18٪
 • HAUTS-DE-FRANCE بین -10٪ و -20٪
 • NORMANDY بین -10٪ و -20٪
 • AQUITAINE جدید بین -10٪ و -15٪
 • OCCITANIA بین -15٪ و -20٪
 • PAYS DE LA LOIRE بین -5٪ و -15٪
 • PACA بین 0٪ و -5٪
اینجاست منبع مطالعه و داده های ارائه شده در بالا

این میانگین حقوق ارائه شده در زیر بر حسب K€ از حقوق ناخالص سالانه است برای متخصصان مستقر در منطقه پاریس.

(برای متخصصان مستقر در منطقه، به جدول زیر در مقاله مراجعه کنید تا درصد کاهش حقوق را برای اعمال این حقوق مرجع برای به دست آوردن میانگین حقوق اعمال شده در منطقه خود مشاهده کنید).