جستجوی مایکروسافت بینگ منوهای قابل ارتقا، پرطرفدار در Bing و موارد دیگر را آزمایش می‌کند


Bing در حال آزمایش دسته ای از موارد جدید مانند Trending در بخش Bing در سمت راست، منوی قابل ارتقا برای بخش اخبار و ویدیو و موارد دیگر است.

بیشتر بخوانید: جستجوی مایکروسافت بینگ منوهای قابل ارتقا، پرطرفدار در Bing و موارد دیگر را آزمایش می‌کندمنبع