جستجوی گوگل با ترجمه تایید شده

جستجوی Google اکنون برخی از ترجمه های خود را به عنوان تأیید شده برچسب گذاری می کند. وقتی جستجوی Google کلمات یا عبارات را ترجمه می‌کند، ممکن است Google یک برچسب “تأیید شده” نشان دهد و بنویسد: “این ترجمه توسط مشارکت کنندگان Google Translate تایید شده است.”

↗️ در اینجا چیزی است که من با جزئیات برای CAT دریافت کردم.

🧵 pic.twitter.com/gtbFE5EpSF

— خوشال بهروانی (@b4k_khushal) 9 مه 2023

این هم یکی دیگر از تست های گوگل ترنسلیت:

منبع