جستجوی گوگل با گسترش قابلیت پوشش ویدیو

در اینجا ویدئوکست هایی از Punit وجود دارد:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من فکر می کنم این جدید است، Punit گفت این یک تست است، اما به نظر می رسد برای من کاملا زنده است، او چند نمونه را در توییتر، که در زیر تعبیه می کنم.