جستجوی گوگل تایمر و کرونومتر بالاخره برگشت

من به معنای واقعی کلمه روزی یکی دو بار چک کردم و الان کار می کند. در اینجا یک GIF از آن در عمل برای جستجو وجود دارد [set a timer for 10 minutes].

فقط یک یادداشت، عنوان یا برگه صفحه نیز در واقع شمارش معکوس می‌کند، که به نظر می‌رسد گوگل به آن اضافه کرده است. به این ترتیب می‌توانید بدون اینکه زبانه را به جلو بیاورید، در برگه ببینید تایمر چه کاری انجام می‌دهد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

30 روز پیش، ویژگی تایمر و کرونومتر جستجوی گوگل از کار افتاد. خوب، خوشحالم که گزارش دهم، کرونومتر درست شده و اکنون دوباره کار می کند.

دنی سالیوان از گوگل نیز در این مورد توییت کرد: