جستجوی گوگل تست داستان های پرطرفدار از کشور/منطقه

این تست خاص توسط Punit مشاهده شد که یک اسکرین شات را در آن ارسال کرد توییتر نمایش اخبار از کانادا این هم اسکرین شات:

در اسکرین شات بالا می بینید که برخی از این اخبار حتی به زبان فرانسوی است که زبان محبوب بسیاری از مناطق کانادا مانند مونترال است.

من نمی توانم این را تکرار کنم، اما از آنجایی که من در نیویورک هستم، این من را شگفت زده نمی کند.

جستجوی Google در حال آزمایش نمایش اخبار برای کاربران در یک کشور یا منطقه خاص، از یک کشور یا منطقه خاص است. گوگل این بخش را «داستان های پرطرفدار از کشور/منطقه» عنوان می کند و سپس کشور یا منطقه را به عنوان سرصفحه نمایش می دهد.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

اخبار گوگل

بحث انجمن در توییتر.

منبع