جستجوی گوگل «در مسیر کجا باید توقف کرد»


فرض کنید در حال رفتن به یک سفر جاده ای از یک مکان به مکان دیگر هستید. یکی از چیزهایی که انتظار دارم برخی از کسانی که چنین سرگرمی هایی انجام می دهند بخواهند بدانند این است که مکان های خوبی برای توقف در طول مسیر کجا هستند. گوگل پاسخ می دهد که اکنون، فکر می کنم، در یک آزمایش جدید، با چرخ فلکی از مکان ها می توانید در طول مسیر توقف کنید.

جیانلوکا فیورلی این مطلب را در توییتر با به اشتراک گذاشتن دو مثال از این، من نمی توانم هیچ کدام را تکرار کنم یا حتی با استفاده از پرس و جوهای محلی بیشتر بر اساس حضورم در نیویورک…

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا چیزی است که او پست کرده است:

می تونی اینو ببینی؟ آیا این ویژگی جدید است؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع