جستجوی گوگل نمی تواند شعرها را تفسیر کند


آیا شعر، متون خلاقانه، افکار انتزاعی و مواردی از این دست می نویسید و متعجب هستید که جستجوی گوگل چگونه می تواند آن نوع محتوا را رتبه بندی کند و خواهد کرد؟ خوب، از جان مولر از گوگل در مورد آن سوال شد و او گفت: “موتورهای جستجو شعر شما را تفسیر نمی کنند.”

او گفت که در توییتر گفت: “اگر شعری را در سایت خود قرار می دهید و می خواهید برای پرس و جوهای غیر مرتبط با متن شعر رتبه بندی کنید، کار سختی خواهید داشت.”

این سوال به طور خاص در مورد به روز رسانی محتوای مفید پرسیده شد و او گفت که با این به روز رسانی ارتباطی ندارد. پاسخ این است که چگونه موتورهای جستجو چنین متنی را درک می کنند.

این توییت هاست:

بحث انجمن در توییتر.

منبع