جستجوی گوگل هیچ نتیجه ای یافت نشد بازی ماهیگیری گم می شود


یک سال پیش، نوامبر گذشته، گوگل شروع به نشان دادن این GIF از نوعی ربات ماهیگیری کرد، زمانی که گوگل هیچ نتیجه ای نداشت. خوب، در هفته های گذشته یا بیشتر، گوگل نمایش این مرد ماهیگیر را متوقف کرد.

در اینجا به نظر می رسید:

این چیزی است که امروز می بینم:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بله، مرد ماهیگیری نیست.

من مطمئن نیستم که آیا این موقتی است یا گوگل تصمیم گرفته به این مرد ماهیگیر استراحت بدهد.

در هر صورت، من این را در قسمت نظرات اینجا مشاهده کردم.

بحث انجمن در دنیای کلاه سیاه.

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای روش هشان آفلاین هستم.منبع