جستجوی گوگل کارهایی که باید انجام دهید چرخ فلک جزئیات بیشتری را به دست می آورد

بحث انجمن در توییتر.

منبع

در چند هفته گذشته، گوگل توییتر را گسترش داده است.

در اینجا ظاهر جدید چرخ فلک است، که در آن می توانید هر پنجره را به سمت بالا و پایین حرکت دهید تا جزئیات بیشتری را ببینید:

🆕 اضافه شدن به روز رسانی در این

من می توانم این را تکرار کنم، پس شاید اکنون کاملاً زنده است؟

آن رابط را با چند ماه پیش مقایسه کنید:

Google کارهایی را که باید انجام شود روی نتایج جستجو آزمایش می کند

این هم ویدیوی کامل: