جستجوی گوگل کارهایی که باید انجام دهید چرخ فلک جزئیات بیشتری را به دست می آورد


در چند هفته گذشته، گوگل توییتر را گسترش داده است.

در اینجا ظاهر جدید چرخ فلک است، که در آن می توانید هر پنجره را به سمت بالا و پایین حرکت دهید تا جزئیات بیشتری را ببینید:

آن رابط را با چند ماه پیش مقایسه کنید:

Google کارهایی را که باید انجام شود روی نتایج جستجو آزمایش می کند

من می توانم این را تکرار کنم، پس شاید اکنون کاملاً زنده است؟

این هم ویدیوی کامل:

بحث انجمن در توییتر.

منبع