جستجوی Google باکس جدید «نقشه‌های مربوط به این موضوع» و «از اشتراک‌های شما»


جستجوی Google در حال نشان دادن و شاید آزمایش کادرهای مرتبط با اخبار و خبرهای برتر با عنوانی است که می‌گوید «نقشه‌های مربوط به این موضوع». همچنین، Google همچنین می‌تواند بداند در چه انتشاراتی مشترک هستید و محتوای «از اشتراک‌های شما» را نیز به شما نشان دهد.

نقشه های این موضوع

این نقشه‌ها در این کادر موضوع بسیار غیرمعمول است و برای جستجوی خبری در Google برای Shalom Goodman آمده است. او این اسکرین شات را در توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

منظورم این است که هیچ نقشه ای در اینجا لیست نشده است، بنابراین این برای من کمی عجیب است؟

از اشتراک های شما

مطمئن نیستم که این جدید است یا نه، اما به نظر می‌رسد جستجوی Google می‌داند در چه انتشاراتی مشترک هستید و می‌تواند بخشی از محتوایی را که در آن مشترک هستید به شما نشان دهد. بنابراین این برچسب “از اشتراک های شما” است. این توسط لیلی ری که این اسکرین شات را در آن پست کرده بود مشاهده شد توییتر.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

جالب هست…

بحث انجمن در توییتتر.

منبع