جستجوی Google و تبلیغات گوگل تضمین نمی‌کنند که کلیک‌ها منجر به تبدیل شوند

بحث انجمن در توییتر.

منبع

سپس جینی در سمت تبلیغ گفت: «مناقصه هوشمند سیگنال‌های زیادی را برای پیشنهاد بر اساس فرصت تبدیل پیش‌بینی‌شده در نظر می‌گیرد، اما هر کلیک تبدیل نمی‌شود و نگاه کردن با یک کلیک معمولاً آموزنده نیست.»

این توییت ها هستند: