جستجوی Google و تبلیغات گوگل تضمین نمی‌کنند که کلیک‌ها منجر به تبدیل شوند


جان مولر و جینی ماروین از گوگل گفتند که هم در سمت جستجوی ارگانیک و هم در سمت تبلیغات جستجوی پولی، گوگل تضمین نمی کند که کلیک ها منجر به تبدیل شوند.

این یک بود توییتر موضوعی که جان در طرف ارگانیک گفت: “هیچ کس نمی تواند تبدیل شما را تضمین کند.” فکر کنم حتی گوگل هم نیست…

سپس جینی در سمت تبلیغ گفت: «مناقصه هوشمند سیگنال‌های زیادی را برای پیشنهاد بر اساس فرصت تبدیل پیش‌بینی‌شده در نظر می‌گیرد، اما هر کلیک تبدیل نمی‌شود و نگاه کردن با یک کلیک معمولاً آموزنده نیست.»

این توییت ها هستند:

توییت اصلی به عنوان یک FYI حذف شد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع