جعبه اخبار موضوعات پرطرفدار جستجوی Google


به نظر می‌رسد جستجوی Google در حال آزمایش بخش جدید «موضوعات پرطرفدار» برای برخی از سؤالات خبری در جستجوی Google در تلفن همراه است. این بخش «موضوعات پرطرفدار» به شما امکان می‌دهد پرس و جوی خود را بر اساس موضوعاتی مانند آب و هوا، جرم و جنایت، ورزش، سیاست، یا سایر دسته‌های خبری پرطرفدار برای آن عبارت جستجو کنید.

این توسط سعد AK در مشاهده شد توییتر کسی که ویدئویی از این موضوع را در عمل به اشتراک گذاشته است، در اینجا یک تصویربرداری از صفحه نمایش به دنبال آن ویدیو است:

من شخصاً نمی‌توانم این را تکرار کنم، اما به عنوان یک گزینه تکمیلی پرس‌وجو منطقی است و می‌تواند برای جستجوگران مفید باشد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع