خوشنویسی ژاپنی در گوگل توکیو

خوشنویسی ژاپنی در گوگل توکیو

من 100٪ مطمئن نیستم، اما عکس از اینستاگرام می گوید: “درس ژاپنی در دفتر گوگل” و او آن قلم/چوب های خوشنویسی را در دست گرفته است – هر نامی که باشد.

می توانید پیام کامل را به زبان ژاپنی در اینجا ببینید اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

ممکن است گوگل فردی را برای انجام کلاس های خوشنویسی ژاپنی در دفتر گوگل در توکیو، ژاپن استخدام کرده باشد.