داخل ساختمان Google Pier 57

علامت عظیم گوگل در ساختمان اسکله 57

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع در اینجا عکسی از ساختمان جدید Pier 57 Google است اما در داخل آن می توانید یک تابلوی عظیم گوگل را ببینید. این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام توسط دیوید ییپ که نوشت: “با قدم زدن به ساختمان جدید ما و شما این هنر دیجیتال نیویورک را روی زمین دارید. یک نصب تاثیرگذار دیگر.”