داده‌های Google Ads از Looker Studio یا Google Sheets با Google Analytics 4 API وجود ندارد؟


گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است هنگام استفاده از Google Analytics 4 API همراه با Looker Studio و/یا Google Sheets، برخی از داده‌های Google Ads و اطلاعات کمپین خود را از دست بدهید.

دیوگو آ. داسیلوا گفت توییتر اگر از Google Analytics 4 API برای گزارش یا مدیریت بودجه‌ها با استودیو Looker و/یا Google Sheets استفاده می‌کنید، ممکن است برخی از داده‌های کمپین Google Ads شما نمایش داده نشوند.

دیوگو همچنین اضافه کرد که اگر یک کمپین را متوقف کنید یا یک کمپین را حذف کنید، آن ها از گزارش های GA4 شما حذف خواهند شد.

در اینجا یک اسکرین شات از دیوگو نشان داده شده است (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

برای اندازه واقعی کلیک کنید

جینی ماروین، رابط گوگل ادز پاسخ داد و گفت که او این موضوع را به همراه خواهد داشت.

این توییت ها هستند:

من شخصا این مورد رو تایید نکردم…

بحث انجمن در توییتر.

منبع