داده‌های Google Ads از Looker Studio یا Google Sheets با Google Analytics 4 API وجود ندارد؟

در اینجا یک اسکرین شات از دیوگو نشان داده شده است (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

دیوگو آ. داسیلوا گفت توییتر اگر از Google Analytics 4 API برای گزارش یا مدیریت بودجه‌ها با استودیو Looker و/یا Google Sheets استفاده می‌کنید، ممکن است برخی از داده‌های کمپین Google Ads شما نمایش داده نشوند.

این توییت ها هستند:

منبع

جینی ماروین، رابط گوگل ادز پاسخ داد و گفت که او این موضوع را به همراه خواهد داشت.

گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است هنگام استفاده از Google Analytics 4 API همراه با Looker Studio و/یا Google Sheets، برخی از داده‌های Google Ads و اطلاعات کمپین خود را از دست بدهید.

من شخصا این مورد رو تایید نکردم…

ممنون، این را به تیم منتقل می کنم.

— AdsLiaison (@adsliaison) 10 نوامبر 2022