داده های ساختاری کسب و کار محلی Google از AdditeType پشتیبانی نمی کند

بحث انجمن در توییتر.منبع Google در اسناد کمکی برای داده‌های ساختاری کسب‌وکار محلی خود توضیح داده است که وقتی می‌خواهید چندین نوع را در داده‌های ساختاری کسب‌وکار محلی مشخص کنید، آن‌ها را در یک آرایه مشخص کنید و از AdditeType استفاده نکنید که پشتیبانی نمی‌شود.

من از طریق کدهای شما اسکن می کنم تا ببینم آیا AdditeType می آید و کجاست.

گوگل نوشت اینجا:

تعریف کامل LocalBusiness در schema.org/LocalBusiness موجود است. هر مکان کسب و کار محلی را به عنوان یک نوع LocalBusiness تعریف کنید. از خاص ترین نوع زیرمجموعه LocalBusiness استفاده کنید. به عنوان مثال، رستوران، DaySpa، HealthClub، و غیره. اگر چندین نوع دارید، آنها را به عنوان یک آرایه مشخص کنید (additionalType پشتیبانی نمی شود). به عنوان مثال، اگر کسب و کار شما چندین سرویس ارائه می دهد:

قبلا گفته بود:

تعریف کامل LocalBusiness در schema.org/LocalBusiness موجود است. هر مکان کسب و کار محلی را به عنوان یک نوع LocalBusiness تعریف کنید. از خاص ترین نوع زیرمجموعه LocalBusiness استفاده کنید. به عنوان مثال، رستوران، DaySpa، HealthClub، و غیره.