داده های پرس و جو به کنسول جستجوی گوگل برمی گردند گزارش پرس و جو در Google Analytics

من شخصاً اکنون داده ها را در تمام ماه اکتبر، تا دو روز پیش می بینم، که تاخیر طبیعی است که در این گزارش می بینید.

در واقع حل شده است، من برخی از نمایه های خود را در Google Analytics (3) دوبار بررسی کردم و اکنون داده ها را می بینم.

در حال حاضر هیچ دیدگاهی در این مورد ندارم، اما تیم در حال بررسی آن است. (سی سی @danielwaisberg )

– 👓 جانمو؟ مردم گربه نیستند 👓 (@JohnMu) 5 اکتبر 2022

این الان باید درست بشه، btw. (سی سی @rustybrick )

– 👓 جانمو؟ مردم گربه نیستند 👓 (@JohnMu) 27 اکتبر 2022

در اینجا جان می گوید که حل شده است: