دانیل ویزبرگ میزبان لیزی ساسمن و مارتین اسپلیت در گوگل تل آویو است

چند ماه قبل از دیدار جان مولر از دانیل ویزبرگ در دفتر گوگل تل آویو، لیزی ساسمن و مارتین اسپلیت از گوگل نیز همین کار را کردند. این سه نفر هستند که در خیابان های تل آویو خندان هستند.

دانیل ویزبرگ میزبان لیزی ساسمن و مارتین اسپلیت در گوگل تل آویو بود

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.





منبع

این مدتی پیش به اشتراک گذاشته شد توییتر.