دایناسور استن گوگل لباس پوشیده

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع استن، دایناسور گوگل، مرتباً به اندازه کافی لباس می پوشد و دوباره اینجاست. من فقط مطمئن نیستم این بار این لباس ها چه چیزی را نشان می دهند. هر ایده؟

دایناسور استن گوگل لباس پوشیده