دایناسور میهنی استن گوگل

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

استن دایناسور گوگل است و اگر این عکس های جستجوی روز را تماشا کرده اید، اغلب Stand را در لباس پوشیده دیده اید. در اینجا او لباس ارتش ایالات متحده، نیروی هوایی و غیره را احتمالاً برای روز کهنه سربازان پوشیده بود.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع آنها او را میهن پرست استن یا دایناسور میهن پرست می نامند.

دایناسور میهنی استن گوگل