دایناسور میهنی استن گوگل


دایناسور میهنی استن گوگل

استن دایناسور گوگل است و اگر این عکس های جستجوی روز را تماشا کرده اید، اغلب Stand را در لباس پوشیده دیده اید. در اینجا او لباس ارتش ایالات متحده، نیروی هوایی و غیره را احتمالاً برای روز کهنه سربازان پوشیده بود.

آنها او را میهن پرست استن یا دایناسور میهن پرست می نامند.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع