درخواست Google برای نظرات محلی بر اساس دسته و ویژگی


Google از برخی از Google Local Guides می‌خواهد تا در مورد یک فهرست کسب‌وکار، نظرات فرعی ارائه دهند. بنابراین گوگل ممکن است از راهنمای محلی در مورد سرویس های بهداشتی در رستوران یا اینکه آیا این مکان برای سگ ها مناسب است سؤال کند.

این توسط کولان نیسلن مشاهده شد که این را در آن به اشتراک گذاشت توییتر. او نوشت: “از من خواسته شد تا نظرات فرعی درباره این زیرمجموعه ها را اضافه کنم و آنها را به طور جداگانه در بررسی منتشر کرد.”

این اسکرین شات است که او به اشتراک گذاشته است:

من می‌دانم که Google نظرات را با استفاده از الگوریتم‌های خود به دسته‌بندی تقسیم کرده است، اما نمی‌دانستم Google درباره ویژگی‌های خاص فهرست کسب‌وکار نظر می‌خواهد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع