دروپال در مورد چندین آسیب پذیری حیاتی هشدار می دهد


دروپال یک توصیه امنیتی از چهار آسیب پذیری حیاتی صادر کرد که از نسبتاً بحرانی تا بحرانی رتبه بندی شده بودند. این آسیب پذیری ها بر نسخه های 9.3 و 9.4 دروپال تأثیر می گذارد.

این مشاوره امنیتی هشدار داد که آسیب پذیری های مختلف می تواند به هکر اجازه دهد تا کد دلخواه را اجرا کند و سایت و سرور را در معرض خطر قرار دهد.

این آسیب‌پذیری‌ها بر نسخه ۷ دروپال تأثیری ندارد.منبع