در کمپین‌های پیش‌نویس/آزمایشی در ویرایش اشکال تبلیغاتی گوگل

من اخیراً با محدودیت هایی مواجه شده ام. مشکلاتی را ایجاد می کند …

– لارنس شاس (@lchasse) 15 دسامبر 2022

منبع

این گزارشات چند هفته پیش است:

بنابراین در حال حاضر تایید شده و در حال کار بر روی …

بله، این مسخره است. #ppcchat

– ملیسا ال مکی (@beyondthepaid) 15 دسامبر 2022