دستیار زنان گوگل شواگ


زنان دستیار Google Swag

در اینجا چند پیشنهاد جالب گوگل وجود دارد که می گوید Women of Google Assistant. دارای دفترچه یادداشت، جاکلیدی، سنجاق و قاب عکس است.

من این را پیدا کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع