دفتر Google Carpenter شیکاگو دارای طاق های زیادی است


آرچ در دفتر گوگل نجار شیکاگو

در اینجا یک عکس از دفتر Google Carpenter، دفتر در شیکاگو است. می بینید، گوگل طاق های زیادی در سراسر آن دفتر دارد.

اینم عکس های بیشتری از این دفتر اینستاگرام در زیر تعبیه شده است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع