دفتر Google Carpenter شیکاگو دارای طاق های زیادی است

اینم عکس های بیشتری از این دفتر اینستاگرام در زیر تعبیه شده است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

آرچ در دفتر گوگل نجار شیکاگو

در اینجا یک عکس از دفتر Google Carpenter، دفتر در شیکاگو است. می بینید، گوگل طاق های زیادی در سراسر آن دفتر دارد.