دکمه سفارش آنلاین تست جستجوی گوگل در بالای قطعه

من گمان می کنم که قرار دادن در بالا حجم بیشتری از سفارشات آنلاین را نسبت به قرار دادن پایین به دست می آورد.

تیم کپر گفت خود دکمه جدید نیست، منظورم این است که به بیش از چند سال قبل برمی گردد، اما جایگذاری جدید است.

گوگل در حال آزمایش دکمه “سفارش آنلاین” از پایین قطعه نتیجه جستجو تا بالای آن قطعه است. من آن را در پایین می بینم، اما برخی می توانند آن را به سمت بالای قطعه، بالای پیوندهای سایت اما در زیر ناحیه توضیحات ببینند.

بیرون بردن

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.

منبع

بن هلیگمن این تغییر را مشاهده کرد و یک اسکرین شات در آن پست کرد توییتر – او اعتبار کرد دانیل فرانک. من قدیم و جدید را کنار هم قرار دادم تا تفاوت را بهتر ببینید: