دیوار عرشه کارت در گوگل

در اینجا یک دیوار جالب است که در دفتر Google NYC قرار دارد. به نظر من از چند دسته کارت با آرم گوگل تشکیل شده است که از طرف عقب کارت ها تشکیل شده است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

من این تصویر را دیدم اینستاگرام اما من مطمئن نیستم که نماد چیست …

Google Deck Of Cards Wall