دیوار کلاه فضایی در دفتر گوگل حیدرآباد

آیا کسی ایده ای دارد؟

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

اینم عکسی که دیدم اینستاگرام در دفتر گوگل حیدرآباد. من مطمئن نیستم که چرا گوگل این کلاه فضایی را در جایی که تاریخ را روی دیوار چاپ می کند، دارد، اما دارد.