رابط بازخورد پنل دانش جدید گوگل را آزمایش می کند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

مشاهده شده توسط @ian_tech_seo در توییتر، گوگل این رابط کاربری شیک جدید را برای ارسال چنین بازخوردهایی به گوگل دارد:

پانل های دانش Google سرگرم کننده هستند و در صورت اشتباه بودن، می توانید بازخورد خود را مستقیماً در رابط جستجو به Google ارسال کنید. اما این رابط بسیار زشت است، یا حداقل اینطور بود. به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش یک رابط بسیار تمیزتر و زیباتر برای ارسال بازخورد پانل دانش در جستجوی گوگل است.

من هنوز نمی توانم این رابط کاربری جدید را تکرار کنم، می توانید؟

این را با طرح قدیمی فعلی مقایسه کنید، بسیار زیباتر است:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید