رابط بازخورد پنل دانش جدید گوگل را آزمایش می کند


پانل های دانش Google سرگرم کننده هستند و در صورت اشتباه بودن، می توانید بازخورد خود را مستقیماً در رابط جستجو به Google ارسال کنید. اما این رابط بسیار زشت است، یا حداقل اینطور بود. به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش یک رابط بسیار تمیزتر و زیباتر برای ارسال بازخورد پانل دانش در جستجوی گوگل است.

مشاهده شده توسط @ian_tech_seo در توییتر، گوگل این رابط کاربری شیک جدید را برای ارسال چنین بازخوردهایی به گوگل دارد:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این را با طرح قدیمی فعلی مقایسه کنید، بسیار زیباتر است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من هنوز نمی توانم این رابط کاربری جدید را تکرار کنم، می توانید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع