راهرو نقشه های گوگل


راهرو نقشه های گوگل

مکان جدید Google Pier 57 در شهر نیویورک دارای این راهروی طولانی است که به شما احساس می‌کند در حال قدم زدن در صفحه Google Maps هستید.

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام او گفت: “یک چیز بسیار آرام در راه رفتن در #googlemaps در #google این تور را دوست داشتم!” بله!

اوه، به نظر می رسد که این راهرو می تواند تغییر کند، که منطقی است:

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع