راه ورودی گوگل چوبی

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام بدون زمینه زیاد

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای روش هشان آفلاین هستم.

منبع

این یک عکس تصادفی است که از دفتر Google زوریخ در یک منطقه، شاید یک ورودی، با تمام لهجه های چوبی پیدا کردم. من فکر می کنم بیشتر چوبی است با برخی لهجه ها، چراغ ها و نشانه ها.

راه ورودی گوگل چوبی