ربات قدیمی در گوگل

گوگل سهم خود را از ربات های با اندازه واقعی در دفتر خود دارد، اما اینجا عکسی از رباتی است که فکر می کنم قبلاً در GooglePlex، پردیس اصلی Google در Mountain View، کالیفرنیا، ندیده بودم.

ربات قدیمی گوگل

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

به من می گویند این ربات از گمشده در فضا است.

این ربات مانند فیلم های قدیمی بسیار قدیمی به نظر می رسد. من مطمئن هستم که معروف است، اما وقتی صحبت از فیلم ها و برنامه های تلویزیونی به میان می آید، آدم نوبی هستم.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع