رستوران محلی تایلندی


رستوران محلی تایلندی

در اینجا یک تجارت محلی دیگر وجود دارد، این یکی یک رستوران است که نام آن رستوران محلی تایلندی است. آیا این افراد واقعاً به این فکر نمی کنند که چگونه جستجوی Google و Maps نتایج جستجو را برمی گرداند؟

هفته گذشته با The Coffee Shop Near Me و هفته ها پیش با The Dentist Near Me چیزی شبیه به این را دیدیم.

این مورد جدید را دیدم توییتر.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع