رفع اشکال رتبه بندی جستجوی محلی SAB Google در حال انتشار

جوی هاوکینز نیز در توئیتر خود در این مورد نوشت:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

به نظر می رسید که رفع اشکال از روز جمعه، 23 سپتامبر، بعد از ظهر شروع شده است.

بحث انجمن در انجمن های جستجوی محلی.

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای روش هشان آفلاین هستم.

منبع