رقص سالن رقص در گوگل


رقص سالن رقص گوگل

بسیار خوب، این ممکن است رقص سالن رقص نباشد، من اطلاعات کمی در مورد رقص دارم، اما می‌توانید ویدیویی از رقص این کارمندان گوگل را در زیر ببینید.

پست در اینستاگرام می گوید در زمان استراحت ناهار است. من همچنین یک ویدیوی دیگر از تمرین آنها را تعبیه کردم.

سرگرم کننده!

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع