رقص سالن رقص در گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

سرگرم کننده!

پست در اینستاگرام می گوید در زمان استراحت ناهار است. من همچنین یک ویدیوی دیگر از تمرین آنها را تعبیه کردم.

رقص سالن رقص گوگل

بسیار خوب، این ممکن است رقص سالن رقص نباشد، من اطلاعات کمی در مورد رقص دارم، اما می‌توانید ویدیویی از رقص این کارمندان گوگل را در زیر ببینید.