روز زمین بولدر گوگل

روز زمین بولدر گوگل

در اینجا عکسی از یک رویداد در دفتر Google در بولدر، کلرادو است. این تابلو می گوید به روز گوگل بولدر فیلد خوش آمدید. به نظر می رسد نوعی مهمانی در فضای باز برای کارمندان Google و خانواده باشد؟

این هم چند عکس دیگر:

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع