رویداد Googlers ترک

گوگل رویدادی برای کمک به جمع آوری پول برای مردم ترکیه که به شدت تحت تاثیر زلزله ویرانگر قرار گرفته اند برگزار کرد. در اینجا نشانه هایی برای کارمندان ترک گوگل وجود دارد که در دفتر گرد هم می آیند تا به جمع آوری پول و منابع کمک کنند.

کارمندان گوگل ترکیه

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع