سئوکاران از اهمیت سن دامنه به عنوان یک عامل رتبه بندی گوگل استفاده می کنند


اخیرا توییتر نظرسنجی توسط تیم سولو نشان می دهد که سئوکاران از نظر اهمیت سن نام دامنه در رتبه بندی سئو و گوگل بسیار متفاوت هستند. این نظرسنجی نشان داد که 40٪ گفتند که سن دامنه یک عامل رتبه بندی مهم در گوگل است، 26٪ گفتند نه، این نیست. بقیه پاسخ ها، 33 درصد، گفتند بستگی دارد.

این نظرسنجی است – برای خواندن پاسخ ها کلیک کنید:

حالا گوگل چه می گوید؟ گوگل در سال 2017 گفت: خوب، گوگل می گوید نه، سن دامنه برای سئو مهم نیست. گوگل همچنین گفت دامنه های قدیمی نسبت به دامنه های قدیمی مزیتی ندارند. در سال 2016، گوگل گفت 2018، 2017، 2016، ما گوگل را پوشش داده ایم و گفته ایم که آنها از طول ثبت دامنه به عنوان یک فاکتور رتبه بندی استفاده نمی کنند، اما در سال 2009 بازگشته است. ما حتی در گذشته چندین بار در مورد این موضوع بحث کردیم و هر کدام زمان، ما در مورد آن بحث کردیم که دوباره آمد. در واقع، ثبت دامنه را از استفاده از این به عنوان یک تاکتیک بازاریابی منع نکرد.

اما سئوکاران اغلب با گوگل موافق نیستند، همانطور که در بالا می بینید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع