سئوکاران از اهمیت سن دامنه به عنوان یک عامل رتبه بندی گوگل استفاده می کنند

بحث انجمن در توییتر.





منبع

سن دامنه یک عامل رتبه بندی (نسبتا قابل توجه) در گوگل است.

– تیم سولو 🇺🇦 (@timsoulo) 28 نوامبر 2022

اما سئوکاران اغلب با گوگل موافق نیستند، همانطور که در بالا می بینید.

این نظرسنجی است – برای خواندن پاسخ ها کلیک کنید: