سازندگان اینستاگرام اکنون می‌توانند عکس‌ها و حلقه‌ها را در پشت Paywall قفل کنند

زمانی که این ویژگی در ژانویه آزمایش شد، تنها 10 سازنده به این ویژگی دسترسی داشتند. اکنون، ده‌ها هزار سازنده دسترسی دارند و فهرست ویژگی‌های فقط مشترکین در حال گسترش است. به‌روزرسانی‌های جدید اشتراک‌های اینستاگرام شامل چت‌های گروهی مشترکین، حلقه‌ها و پست‌ها فقط برای مشترکین و یک برگه فقط برای مشترکین در نمایه سازندگان می‌شود، بنابراین طرفداران پولی می‌توانند محتوایی را که قفل دسترسی به آن را باز کرده‌اند ببینند.منبع