سالن کار Google Water Tower

در اینجا ویدیویی از دفتر Google در نیویورک سیتی از یک برج آبی داخلی در دفتر Google در آنجا مشاهده می شود. آنها آن را به عنوان یک سالن کاری دنج تبدیل کردند.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

سالن کار Google Water Tower

این ویدیو از اینستاگرام است: