سایه گوگل


سایه گوگل

در اینجا یک عکس از یک سایه واقعی گوگل است که من در آن پیدا کردم اینستاگرام.

چیز زیادی برای گفتن در این مورد نیست.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های سرگرم کننده و جالب مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع