سخت تر می شود که ببینید ارگانیک، خرید و تبلیغات در SERP کجا هستند


در این مثال که توسط رایان به اشتراک گذاشته شده است، وقتی نگاهی گذرا به آن بیندازید، ممکن است فکر کنید که این یک ویژگی SERP عظیم برای Wallmart است، اما این فقط ردیف اول تصاویر است که Walmart هستند، بقیه خریدهای گوگل هستند (نه 100٪ آنها کاملا ارگانیک هستند. یا تبلیغات هم داشته باشید)منبع