سلب مسئولیت نظرات Google Home Hub

برای اندازه واقعی کلیک کنید

سلب مسئولیت می‌گوید “نظرات به‌عنوان بازدیدها و تجربه‌های تایید شده تأیید نشده‌اند، اما Google محتوای جعلی را در صورت شناسایی بررسی می‌کند و حذف می‌کند. نظرات پرچم‌گذاری‌شده ممکن است در صورت غیرقانونی بودن یا عدم پیروی از خط‌مشی‌های Google حذف شوند.”

وقتی روی دکمه اطلاعات «درباره نظرات» کلیک می‌کنید، این نشان داده می‌شود.

بحث انجمن در توییتر.

منبع