شرط تأیید سن ممکن است از ظاهر شدن سایت در Google Discover جلوگیری کند


دنی سالیوان از گوگل در توییتر گفت که او معتقد است سایت هایی که نیاز به تأیید سن دارند در Google Discover ظاهر نمی شوند.

بیشتر بخوانید: شرط تأیید سن ممکن است مانع از ظاهر شدن سایت در Google Discover شودمنبع