صفحات آرشیو دسته بندی/برچسب اکثر SEO ها Noindex

جو هال یک نظرسنجی در مورد توییتر از سئوکاران می‌پرسد که معمولاً چگونه صفحات آرشیو دسته‌بندی و/یا برچسب‌ها را برای سئو مدیریت می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که بیشتر آن صفحات را ایندکس نمی‌کنند، بنابراین موتورهای جستجو، مانند گوگل، آنها را ایندکس نمی‌کنند.

موافقید؟

این نظرسنجی بیش از 1000 پاسخ داشت و پاسخ ها عبارت بودند از:

  • 37.4 درصد گفتند بدون اندکس
  • 28.3 درصد گفتند هیچ کاری نکنید
  • 23 درصد گفتند که آنها را به صفحات فرود تبدیل کنید
  • 11.3٪ گفتند که برچسب متعارف به روت

بحث انجمن در توییتر.

منبع

آرشیو کتابخانه

آرشیو دسته بندی صفحه ها نظرسنجی SEO

این نظرسنجی است: