طرح‌بندی شبکه‌ای هتل‌های بیشتر Google


جستجوی Google اکنون یک گزینه طرح بندی شبکه ای با عنوان “هتل های بیشتر” دارد. این حتی زمانی است که Google بخش‌های فهرست هتل‌ها، فهرست‌های دیگر هتل‌ها را نشان می‌دهد، هتل‌های بیشتری را کاوش می‌کند و اکنون نیز این طرح چهار شبکه‌ای «هتل‌های بیشتر» را نشان می‌دهد.

این توسط سعد AK در مشاهده شد توییتر اما من می‌توانم این را تکرار کنم، در اینجا یک اسکرین شات و سپس اسکرین‌کست او وجود دارد:

همچنین قبلا توسط خوشال مشاهده شده است:

من مطمئن نیستم که آیا این جدید است یا نه، اما پرس و جو واقعا گزینه های هتل را می خواهد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع